Algemene voorwaarden


Toepasselijkheid 1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, goederen en andere diensten tussen de klanten en U.S.P. Fashion B.V.

Catwalk Junkie department of U.S.P. Fashion B.V.
COC 34324800, Amsterdam
Asterweg 73
1031 HM Amsterdam

Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant ermee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.

Tenzij U.S.P. Fashion B.V. schriftelijk anders heeft aangegeven aan de klant, de algemene voorwaarden van de klant zelf zullen niet worden geaccepteerd.

Artikel 2: Afsluiten van een contract

U.S.P. Fashion B.V. zal de bestelling van de klant per email bevestigen. In afwijking van artikel 4.1 van de MITEX algemene voorwaarden, zal een contract pas worden opgesteld wanneer de betaling succesvol is voltooid. U.S.P. Fashion B.V. heeft het recht een levering te weigeren of bijzondere voorwaarden op te leggen, onder voorbehoud van opgave van redenen. Wanneer U.S.P. Fashion B.V. niet in staat is het vaste of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd.

Order processen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn verstoord voor dat de betalingsinstructies zijn voltooid zijn incompleet, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order zal dus in principe niet worden geleverd. U.S.P. Fashion B.V. zal echter trachten contact op te nemen met de klant om de betalingsinstructies zodanig in te vullen zodat de levering kan worden uitgevoerd.

Artikel 3: Prijzen en Kosten

De contractprijs is de huidige prijs op het moment dat een bestelling bij de webstore wordt geplaatst. De prijzen van artikelen zijn inclusief BTW.

De prijzen in de webstore zijn exclusief verzendkosten.

U.S.P. Fashion B.V. is niet gebonden aan de voorwaarden van haar aanbod in het geval van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.

Artikel 4: Verwerken van bestellingen

U.S.P. Fashion B.V. zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid handelen bij het verwerken van orders voor artikelen.

Wanneer een artikel wordt besteld dat later niet voorradig blijkt te zijn en niet meer zal worden aangevuld behoudt U.S.P. Fashion B.V. zich het recht om de bestelling te annuleren en zal de klant hiervan op de hoogte stellen.
Artikelen worden geleverd op het afleveradres dat door de klant is opgegeven aan U.S.P. Fashion B.V.

U.S.P. Fashion B.V. zal geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin ze zijn ontvangen.

De in de webstore aangegeven leveringstermijn is slechts bij benadering en er is geen recht op compensatie als de daadwerkelijke levering langer duurt.

Artikel 5: Douane, accijnzen en belastingen

De klant is er verantwoordelijk voor dat het product legaal in de kan worden geïmporteerd in het land van bestemming. Alle bestellingen worden vanuit Nederland verzonden. Bij het bestellen van U.S.P. Fashion B.V., is de ontvanger de importeur van het record en moet voldoen aan alle wetten en regels van het land van bestemming. Bestellingen die naar landen buiten de Europese Unie worden verzonden kunnen onderworpen worden aan door het land van bestemming geheven invoerrechten, douanerechten en heffingen. De ontvanger van een internationale verzending kan worden onderworpen aan dergelijke invoerrechten, douanerechten en heffingen, die worden geheven zodra een zending de geadresseerde land bereikt. De extra kosten voor de invoering moeten door de ontvanger worden gedragen; U.S.P. Fashion B.V. heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen wat ze kunnen zijn.

Het zou een goed idee kunnen zijn om contact op te nemen met uw lokale douanekantoor over de huidige kosten voordat u bestelt, zodat u niet verrast wordt door kosten die u niet verwachtte.

Artikel 6: Recht op teruggave van artikelen

In afwijking van artikel 5 van de algemene voorwaarden van MITEX heeft de klant het recht om elk artikel (met uitzondering van oorbellen) binnen dertig (14) dagen na aflevering aan U.S.P. Fashion B.V. te retourneren, zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven. Dit recht strekt zich ook uit tot artikelen die in prijs zijn verlaagd. Dit heeft als gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd en de klant krijgt het reeds betaalde bedrag dat is betaald aan U.S.P. Fashion B.V. voor het artikel terug. Houd er rekening mee dat we de verzendkosten voor de geretourneerde artikelen niet zullen terugbetalen wanneer een pakket wordt afgeleverd bij een ander transportbedrijf of postbedrijf dan het etiket dat wij hebben verzorgd.

Er wordt geen terugbetaling verleend voor artikelen die aan U.S.P Fashion B.V. worden geretourneerd na de genoemde periode van dertig dagen.

Artikelen dienen te worden geretourneerd volgens de instructies op het retourformulier dat bij de artikelen is gevoegd.

Artikelen die worden geretourneerd moeten zich in de staat bevinden die in het algemeen geaccepteerd wordt ter goedkeuring van de artikelen voor normaal gebruik, zoals het passen van artikelen in conventionele winkels. Als een klant een dergelijk recht om een artikel te retourneren wil uitoefenen, moet het artikel naar U.S.P. Fashion B.V. worden geretourneerd samen met alles wat oorspronkelijk met het artikel werd meegeleverd, in de originele staat en verpakking, In overeenstemming met de duidelijke en redelijke instructies van U.S.P. Fashion B.V.

U.S.P. Fashion B.V. is gerechtigd een geretourneerd artikel te weigeren of terug te sturen naar de klant als het artikel lijkt te zijn gebruikt, de originele labels ontbreken, of er schade is veroorzaakt door de klant, of als de klant zich niet houdt aan de instructies voor het retourneren van het artikel gegeven door U.S.P. Fashion B.V.

Article 7: Error in delivery

If U.S.P. Fashion B.V. delivers an article different from the one ordered, or if the article is damaged or defective, the customer must notify U.S.P. Fashion B.V. of this as soon as possible. U.S.P. Fashion B.V. will contact you regarding returning and crediting the item if this applies, otherwise we will come to an alternative solution.

Artikel 7: Leveringsfout

Indien U.S.P. Fashion B.V. een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit zo snel mogelijk te melden bij U.S.P. Fashion BV. U.S.P. Fashion B.V. neemt contact met u op over het retourneren en crediteren van het item als dit van toepassing is, anders zullen we tot een alternatieve oplossing komen.

Artikel 8: Klachten

Opmerkingen of klachten met betrekking tot een bestelling, betaling of levering dienen schriftelijk te worden toegezonden aan het volgende email adres: catwalkjunkie@uspfashion.com

Het e-mailbericht moet de naam van de klant bevatten, het e-mailadres dat overeenkomt met dat in de U.S.P. Fashion B.V.-records, het bestelnummer dat is opgenomen in de bestelbevestiging en het artikelnummer.

Artikel 9: Betaling

Alle betalingen moeten worden gedaan in overeenstemming met de instructies op de pagina's van de webstore.

Artikel 10: Privacy

Door het plaatsen van een bestelling verleent de klant U.S.P. Fashion B.V. het recht om waar nodig zijn persoonlijke gegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door U.S.P. Fashion B.V., dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.

De persoonlijke gegevens die door een klant worden verstrekt, zullen niet aan derden worden doorgegeven voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant. De klant heeft het recht deze gegevens te allen tijde te inspecteren en te wijzigen.

Artikel 11: Geschillen

Elk geschil tussen U.S.P. Fashion B.V. en een klant kan door een van beide partijen voor de geschillencommissie Textiel en Schoenen worden gebracht. Details van deze procedure zijn uiteengezet in artikel 15 van de algemene voorwaarden van MITEX.